Om Critical Point I Kokpunkten

Critical Point betyder kokpunkt på engelska. Det är en ny tidskrift som våren 2018 kommer ut med sitt första nummer. Tidskriften har startas av Øyvind Vågen och Andreas Engström, två kulturskribenter med lång erfarenhet som kritiker, redaktörer, skribenter och översättare. Men Critical Point syftar också på, i en lätt försvenskad tolkning av ordet, kritik. Tidskriften befattar sig med kritik vid mening. Tyngdpunkten ligger på konst, resor och idrott.

Att tidskriften har två namn, Critical Point I Kokpunkten, handlar inte bara om att i namnet försöka ringa in området kritik och samtidigt betona graden av angelägenhet – att något så att säga nått kokpunkten. Tidskriften är också internationell i det att den förutom att kretsa kring internationella ämnen och utblickar också publicerar texter på andra språk.

Critical Point I Kokpunkten är nomadisk. Dess redaktörer är lika mycket projektledare eller producenter för en tidskrift som ibland produceras på ”vanligt” sätt från ”huvudkontoren” i Stockholm och Berlin och ibland i andra sammanhang och på andra platser tillsammans med tillfälliga redaktioner som möts och arbetar tillsammans med ett specifikt temanummer. Critical Point I Kokpunkten kommer ut kvartalsvis, oftast som nättidskrift men ibland i tryckt form med varierande omfång.

Första numret släpps, som sig bör, nu till våren och har, som sig också bör, eller i alla fall för att peka ut en form av riktning, tema kritik.

Andreas Engström är kulturskribent med inriktning samtida musik, bild- och scenkonst. Han är också verksam som curator och dramaturg och är konstnärlig ledare för konsertserien Kontraklang i Berlin där han också bor.

Øyvind Vågen är författare, översättare och skribent samt skriver för närvarande på boken Ledarhundsekipage i världen: från Sverige till Sydafrika tillsammans med Sara Shamloo Ekblad.

Kontakt:

redaktionkokpunkten snabel-a gmail punkt com

Ansvarig utgivare:

Øyvind Vågen; adress: c/o Vågen, Vanadisvägen 44, 113 31 Stockholm.