Ledare #5 Höst 2019 – Kalvfestivalen

Backa Loge utanför Kalv där deltagarna i skrivarverkstan bodde och arbetade. Foto: Luminița Duțică

Kalv, Svenljunga, Sverige, Världen

Detta nummer av Critical Point I Kokpunkten är resultatet av en workshop i musikkritik som ägde rum under och i samarbete med Kalvfestivalen i Kalv, Svenljunga kommun den 8 till 11 augusti 2019. Workshopen inbegrep också ett samarbete med den tyska tidskriften för ny konstmusik Positionen. Texte zur aktuellen Musik. Det är också första numret där en av ambitionerna och syftena med Critical Point I Kokpunkten genomförs för första gången, nämligen att vara en ambulerande och delvis edukativ plattform där temporärt sammansatta redaktioner tar över tidskriften för att genomföra och publicera specifika tematiska projekt.

Kalv är en mindre ort som i sydvästsvenska mått mätt ligger avlägset i det hörn där Västergötland möter Småland och Halland. Trots sitt läge och storlek har orten varit värd för 16 upplagor av Kalvfestivalen som med tiden etablerat sig som den kanske viktigaste festivalen för samtida konstmusik i Sverige. De senaste åren har man fördjupat och breddat den teoretiska diskursen med en kompositionsakademi där unga tonsättare från hela världen fått individuell handledning av internationellt verksamma komponister och därefter fått verken framförda som del i festivalprogrammet. I år har man expanderat ytterligare och arrangerar för första gången en kurs i musikjournalistik, vilken alltså görs i samarbete med den mobila kulturtidskriften Critical Point I Kokpunkten och Positionen och som vi ser resultatet av i detta nummer.

Kursen hade formen av en workshop som innebar ett aktivt deltagande i festivalen. Tillsammans med kursledaren, Andreas Engström, som är en av Critical Point I Kokpunktens redaktörer samt redaktör för Positionen har deltagarna gått på konserter, deltagit i seminarier, intervjuat konstnärer, och samtalat med arrangörer och ortsinvånarna. Kort sagt varit närvarande och utfört ett slags fältarbete på festivalen och orten. Under några dagar tillsammans har den temporära redaktionen gemensamt diskuterat fram ett temanummer, fördelat skrivuppdrag, läst varandras texter, kommit med synpunkter och redigeringsförslag samt korrekturläst. Resultatet går att läsa i detta temanummer som innehåller fjorton artiklar av sex skribenter.

Workshopen var öppen för både svenska och utländska deltagare med skilda bakgrunder, specialiteter och språkkompetenser. Medverkade gjorde professionella och studerande inom samtidsmusik och musikvetenskap som i dialog med andra velat fördjupa sig i både samtidsmusiken och det egna skrivandet. Vid sidan av de fyra svenska deltagarna deltog även två musikforskare från universitetet i Iași i Rumänien. Kommunikationen i gruppen skedde följaktligen på flera språk, på svenska och engelska men även, eftersom samtliga svenska deltagare behärskar tillräckligt bra franska, även på franska. Textbidragen är författade huvudsakligen på svenska samt på engelska.

Kalvfestivalen är speciell på flera sätt. Den är internationellt orienterad och samlar varje år några av den internationella scenens profilerade tonsättare och musiker. Kalvakademien, mästarklassen för unga tonsättare sätter stor prägel på programmet. I år medverkade åtta tonsättare från sju länder vilka fick sina verk framförda av svenska och internationella musiker. Framfördes gjorde även verk av de två mentorerna vilket sammantaget innebar att man i Kalv vid sidan av den internationella scenens viktiga namn också kunde höra den kommande generationen. Men Kalvfestivalen är speciell också för att den äger rum i en så pass liten ort i en avfolkningsregion i en förhållandevis avsides belägen plats i Sverige.

Dessa omständigheter bildade grunden för det temanumret som vi tillsammans satt samman och som ni här kan ta del av, där fokus oscillerat mellan de två ytterpunkterna, konsten i sig och samhället där den skapas och framträder i.

Under workshopen har vi skrivit musikkritik. Med ”kritik” menar vi inte enbart regelrätta recensioner utan här åsyftas en vidare definition där kritik innebär en kritisk betraktelse eller dialektisk avläsning av samhället, samtiden och den kultur vi tillsammans skapar och skapar i. Resultatet är ett tidskriftsnummer med vilket vi har ambitionen att säga något om den samtida konstmusikens situation, plats, status och uttryck i Sverige och i världen idag.

Trevlig läsning,

Luminița Duțică, redaktör
Andreas Engström, workshop- och projektledare
Monika Glimskär, redaktör
Jonas Nilsson, redaktör
Fredrica Roos, redaktör
Mihaela Rusu, redaktör
Emma Sohlgren, redaktör samt engelsk språkgranskning och korrektur

Innehållsförteckning: Kalv, Svenljunga, Sverige, Världen

Inzoomning: tendenser

Fredrica Roos: I en värld av ljud. Mångfacetteratskapande under Kalvs kompositionsakademi

Emma Sohlgren: Det nya i det gamla. Tendenser under Kalvfestivalen.

Jonas Nilsson: Tiden och ljuden. Olika fundament i Klaus Langs och Malin Bångs musik

Recensioner/kritiska betraktelser

Monika Glimskär: Lågmäld musik för en stilla plats – Kalvfestivalen 2019

Mihaela Rusu: Speed, power and exercises of meditation – the youngest generation of composers at the Kalv composer academy

Ljudande minnen: kortrecensioner

Emma Sohlgren, Fredrica Roos, Jonas Nilsson, Luminița Duțică, Mihaela Rusu, Monika Glimskär

Utzoomning: om workshopen, om Kalvbygden som festivalort, om konstens plats

Luminița Duțică: The future of music criticism? Reflections from the first international workshop of music journalism in Kalv, Svenljunga

Monika Glimskär: Att komma till Kalvfestivalen är som att komma hem. Att växa (upp) med Kalvfestivalen

Jonas Nilsson: Mitt ute i någonstans

Sociala medier

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *